Tham gia nghiên cứu đánh giá về ô nhiễm rác thải nhựa dọc theo sông Hồng và khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy – Nam Định

Trong khuôn khổ dự án hợp tác “Giảm thiểu rác thải nhựa ra sông và biển tại Việt Nam”, Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD), tổ chức Bảo tồn Đại dương (OC) và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã thực hiện chuyến khảo sát từ ngày 28/5/2019 đến ngày 31/5/2019.

Việc khảo sát được tiến hành trong phạm vi khu vực hạ lưu sông Hồng và VQG Xuân Thủy. Thành phần đoàn khảo sát bao gồm: 03 chuyên gia OC; 02 Cán bộ MCD; 01 cán bộ VASI; 01 cán bộ VQG Xuân Thủy. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã cử ThS. Mai Kiên Định, nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tham gia chuyến khảo sát này.

Mục tiêu nghiên cứu là (1) nghiên cứu đánh giá về ô nhiễm chất thải nhựa tại khu vực hạ lưu sông Hồng bao gồm khu vực rừng ngập mặn; (2) xác định các nguồn gốc các mảnh vỡ rác thải nhựa có mặt tại khu vực bờ biển và bãi triều khu vực cửa sông, rừng ngập mặn; (3) đánh giá tác động của rác thải nhựa đến đa dạng sinh học rừng ngập mặn, sinh kế của cộng đồng.

Rác thải nhựa trong rừng ngập mặn Xuân Thủy

Việc tham gia nghiên cứu nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực rác thải nhựa đại dương. Đối với Viện Nghiên cứu biển hải đảo, đây là cơ hội nâng cao năng lực, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức để Viện thực hiện những nhiệm vụ mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giao.

Định hình ô tiêu chuẩn (thước dây, cờ bảng ghi mẫu) chuẩn bị khảo sát