Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài mởi mới năm 2016

Số/Ký hiệu 1617/QĐ-BTNMT
Nhóm văn bản Quyết Định
Ngày ban hành 22/07/2020
Ngày có hiệu lực 22/07/2020
Trích yếu

Quyết định số 1617/QĐ-BTNMT ngày 23/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp Bộ lĩnh vực biển và hải đảo

Tệp đính kèm Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài mởi mới năm 2016