Cập nhật thông tin nhiệm vụ

Tên/mã nhiệm vụ Ngày xuất bản Trích yếu
TNMT.2018.06.17 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhận chìm ở biển 

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2016.06.06 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất việc Việt Nam gia nhập Nghị định thư Luân Đôn 1996

NV cấp Nhà nước BĐKH.33/16-20 29/12/2019

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý

NV cấp cơ sở CS2018 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở thực tiễn và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại địa phương

NV cấp cơ sở CS2017-2 29/12/2019

Nghiên cứu, đánh giá tình trạng phát sinh chất thải rắn vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu cực đoan. Đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý.

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2017.06.10 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng nội dung, phương pháp, quy trình điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của khu vực biển; áp dụng cho khu vực vịnh Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2016.06.10 29/12/2019

Nghiên cứu xây dựng quy định các nội dung thể hiện trên bản đồ hiện trạng môi trường biển các tỷ lệ từ 1/200.000 đến 1/10.000

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2017.06.01 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất nội dung bảo vệ môi trường tại cảng biển và quy trình kiểm tra, cơ chế giám sát tiếp nhận chất thải phát sinh tại cảng biển

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2017.06.04 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy định nội dung, phương pháp, quy trình, tiêu chí đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường biển, áp dụng thử nghiệm cho một vùng trọng điểm

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2017.06.06 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất chế độ ưu đãi nghề, chế độ đặc thù ngành tài nguyên và môi trường biển 

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2017.06.11 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh giá sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam. Áp dụng nghiên cứu thí điểm cho khu vực Quần đảo Cát Bà

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2016.06.09 29/12/2019

Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ cảnh báo dòng chảy nguy hiểm ven bờ tại các khu vực bãi biển Việt Nam; Áp dụng thí điểm cho bãi biển Cửa Lò - Nghệ An

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2017.06.12 29/12/2019

Nghiên cứu, ứng dụng các mô hình để đánh giá tích hợp giá trị dịch vụ hệ sinh thái và lựa chọn phương án đánh đổi phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, áp dụng thí điểm cho vùng bờ Nam Định - Thái Bình

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2016.06.11 29/12/2019

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám phục vụ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ Cà Mau – Kiên Giang

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2018.06.05 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2017.06.13 29/12/2019

Nghiên cứu, đề xuất áp dụng công nghệ quan trắc liên tục một số đặc trưng động lực ven biển và diễn biến đường bờ, thử nghiệm cho bờ biển tỉnh Quảng Bình

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2018.06.07 29/12/2019

Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định phạm vi vùng bờ phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường vùng bờ tại Việt Nam

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2018.06.02 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ đề xuất định hướng điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2050

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2018.06.08 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của nhà máy điện gió, điện mặt trời trên vùng biển và hải đảo Việt Nam

NV cấp Bộ TNMT.2018.06.04 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động từ đất liền

 

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2018.06.15 29/12/2019

Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn tính toán, đánh giá lan truyền vật chất nạo vét khi nhận chìm ở vùng biển ven bờ bằng mô hình số trị; áp dụng thí điểm cho vùng biển ven bờ Hải Phòng.

Nhiệm vụ cấp Bộ TNMT.2018.06.14 29/12/2019

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá tác động của hoạt động nhận chìm đến môi trường biển và đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu

NV cấp cơ sở CS2017-1 29/09/2019

Nghiên cứu khai thác số liệu sóng tái phân tích toàn cầu phục vụ xây dựng bản đồ hoa sóng và chế độ sóng cho các điểm ngoài khơi dọc bờ biển Việt Nam

NV cấp NN theo Nghị định thư NN2018 29/12/2018

Những biến đổi quy mô khí hậu trong hệ thống gió mùa và tác động của nó đối với Biển Đông Việt Nam