UNCLOS and Environmental Protection in the East Sea

Offshore fishing fleet of Quang Nam province__Photo: Doan Huu Trung/VNA

 

Vietnam’s law on marine environment protection

On June 23, 1994, the Vietnamese National Assembly ratified the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea of (the 1982 UNCLOS), demonstrating the...

Thông tin báo chí về Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan diễn ra tại TP. Đà Nẵng từ ngày 23-29/6/2018

Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 (Kỳ họp Đại hội đồng GEF6) và các sự kiện liên quan sẽ diễn ra tại TP. Đà Nẵng (Việt Nam) trong 07 ngày 23/6 - 29/6/2018.

Kỳ họp Đại hội đồng GEF6 có sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu, bao gồm...