Khảo sát, đo đạc chất lượng nước tại Vịnh Đà Nẵng, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ về rủi ro ô nhiễm môi trường biển ven bờ

Tháng 2 năm 2017, đoàn khảo sát gồm 05 cán bộ của Viện đã tiến hành khảo sát lấy mẫu nước, mẫu trầm tích khu vực vịnh Đà Nẵng với các thiết bị, máy móc chuyên dụng.

Hình 1: Vị trí và quá trình lấy mẫu

Đoàn khảo sát đã tiến hành lấy 120 mẫu nước và 120 mẫu trầm tích trong khu vực vịnh Đà Nẵng, trong đó tập trung tại khu vực cảng cá Thọ Quang, cảng Tiên Sa, cửa sông Hàn, cửa sông Phú Lộc và cửa sông Cu Đê. Mẫu sau khi lấy được bảo quản và vận chuyển đến đơn vị phân tích mẫu theo đúng quy định hiện hành về lấy mẫu và bảo quản mẫu.Kết quả đo nhanh và phân tích 120 mẫu nước khu vực vịnh Đà Nẵng, trong đó tập trung vào các thông số DO, BOD5, COD, TSS, Coliform và dầu mỡ.

Hình 2: Hiện trạng DO

Hình 3: Hiện trạng Coliform

Đối với mẫu trầm tích, tập trung phân tích thành phần của các kim loại nặng: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb và Zn.

Hình 4: Hiện trạng As

Hình 5: Hiện trạng Pb

 


Hình 6:  Hiện trạng ô nhiễm khu vực cảng Thọ Quang 

Khu vực cảng Tiên Sa và bán đảo Sơn Trà: Khu vực này tập trung của hệ thống cảng Tiên Sa tiếp nhận tàu có vận tải lớn và là khu vực quân sự có hệ thống khu lưu trữ xăng dầu. Do đó, khu vực này có nguy cơ cao xảy ra sự cố tràn dầu và nước thải từ tầu gây ra;

Khu vực cảng cá Thọ Quang: Khu vực này là nơi tập trung neo đậu các tầu đánh bắt cá của thành phố Đà Nẵng, trong khu vực cảng cá Thọ Quang còn có khu chế xuất cá và cửa xả thải của khu chế xuất này đổ trực tiếp ra cảng. Nguy cơ xảy ra ô nhiễm khu vực này là do sự cố tràn dầu từ các tàu cá hoặc va trạm giữa các tầu cá. Ngoài ra, ô nhiễm từ khu chế xuất và sinh hoạt của các hộ dân sống trên tàu gây ra;

Khu vực các cửa sông và cống xả ra vịnh Đà Nẵng: Các nguồn thải từ khu công nghiệp, khu dân cư trong thành phố Đà Nẵng chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu đổ ra sông và các công xả từ đó đổ ra vịnh Đà Nẵng gây ô nhiễm môi trường nước và trầm tích trong vịnh. Các cửa sông đổ ra vịnh có nguy cơ gây ô nhiễm là cửa sông Hàn, cửa sông Phú Lộc, cửa sông Cu Đê và cửa xả gần khu lấn biển đường Nguyễn Tất Thành;

Khu vực xăng dầu Liên Chiều: Đây là khu vực chứa xăng dầu nằm ở phía Bắc vịnh Đà Nẵng. Khu vực này đã từng xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn xăng dầu vào ngày 16/10/2008 làm tràn ra vịnh Đà Nẵng ít nhất 6.000 lít xăng. Do đó, khu vực này có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu là rất cao.


  • 3/26/2018 8:50:10 AM