Xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm

Thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đảm bảo việc khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên vùng bờ, hành lang bảo vệ bờ biển phải được thiết lập nhằm kiểm soát các hoạt động phát triển không phù hợp trong không gian vùng bờ vốn hết sức nhạy cảm, dễ bị tổn thương.

Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 2495/QĐ-BTNMT công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm để phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm là cơ sở để xác định chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển.

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với đội ngũ cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật chuyên sâu, có bề dày kinh nghiệm, chuyên nghiệp trong hoạt động thực địa, được trang bị đầy đủ máy móc, công nghệ, thiết bị hiện đại, trong những năm gần đây đã trở thành địa chỉ tin cậy để thực hiện các dịch vụ, tư vấn về khoa học, công nghệ biển, quản lý biển, hải đảo. Trong đó, hoạt động xác định mực nước triều cao trung bình nhiều năm, phục vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển là một trong những thế mạnh của Viện. Chỉ trong hai năm 2016, 2017, Viện đã thực hiện nhiều hợp đồng dịch vụ với địa phương, doanh nghiệp, một số hợp đồng đã nghiệm thu và được đánh giá cao.  Dự án “Xác định mực nước triều cao trung bình nhiều năm thuộc dự án Khu du lịch cộng đồng Biển Quê Hương, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận” - một trong số dự án dịch vụ đã được thực hiện và nghiệm thu trong năm 2017 là một thí dụ tiêu biểu. Dự án gồm hai phần nội dung công việc chính: phần nội nghiệp và phần ngoại nghiệp.

Phần nội nghiệp dùng các phần mềm chuyên dụng như: Phần mềm chuyển đổi hệ tọa độ, phần mềm nội suy đường đồng mức địa hình, Phần mềm biên tập bản đồ… để chuyển đổi hệ tọa độ về kinh tuyến trục của địa phương, tính toán tăng dày và đưa lên bản đồ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm khu vực dự án.  


Quá trình đo đạc cao độ

Phần ngoại nghiệp dùng các thiết bị máy móc như: Máy định vị vệ tinh RTK, máy toàn đạc điện tử, máy thủy bình điện tử... để dẫn mốc và đo đạc hiệu chỉnh được mực nước triều cao ngoài thực địa. Sau khi đo đạc hiệu chỉnh đường mực nước triều cao ngoài thực địa, dùng phần mềm Mapinfo để đưa lại đường mực nước triều cao sau hiệu chỉnh lên bản đồ.

Trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo sẽ tập trung đổi mới, sáng tạo nhằm cung cấp tốt hơn các sản phẩm tư vấn, dịch vụ, cạnh tranh cả về chất lượng và giá thành.

 

ThS. Nguyễn Khắc Đoàn

  • 4/10/2018 6:48:01 AM