Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Chiều ngày 25/9, tại trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quế Lâm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quế Lâm nghe đọc Quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường


Theo Quyết định số 2419/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ngày 19 tháng 9 năm 2019, ông Nguyễn Quế Lâm, Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ kiêm Chánh Văn phòng, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.