Báo cáo Thứ trưởng Trần Quý Kiên về việc hoàn thiện Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

Chiều ngày 22/5/2019, Thứ trưởng BTNMT Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Bộ về tình hình xây dựng Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36–NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các Vụ Kế hoạch Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ và Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại cuộc họp, ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, Tổng cục đã tích cực triển khai công tác xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết.

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi báo cáo Thứ trưởng về tình hình triển khai xây dựng kế hoạch

Trên quan điểm cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp từ nhiều phía, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 36-NQ/TW đã được cụ thể hóa trong dự thảo. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang tập trung trí tuệ, nguồn lực và tập hợp đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết và sớm trình Bộ bản dự thảo hoàn chỉnh.

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo.

 

 

  • 10/23/2020 2:44:12 AM